Κύκλος αυτομόρφωσης ΕΠΑΜ (όλα τα video)

Owl-readingΟι κύκλοι αυτομόρφωσης του ΕΠΑΜ γι’ αυτό το καλοκαίρι τελείωσαν. Τα μαθήματα θα συνεχιστούν περισσότερο εμπλουτισμένα με θεματικές και εισηγητές πιθανότατα από Σεπτέμβρη.

Ακολουθούν τα link των βιντεοσκοπημένων εισηγήσεων των τελευταίων εβδομάδων με τις θεματικές τους:

α) 08 Ιουνίου 2014, «Παρουσίαση του προγράμματος και της βιβλιογραφίας» (α’ μέρος)

http://www.youtube.com/watch?v=hZw5063hBao&feature=share&list=PL92vCae7rJHNY7npcNvlp7iHszv5RTsx7&index=2

β) 08 Ιουνίου 2014, «Παρουσίαση του προγράμματος και της βιβλιογραφίας» (β’ μέρος)

http://www.youtube.com/watch?v=J9_jWJ0GTEk&list=PL92vCae7rJHNY7npcNvlp7iHszv5RTsx7&feature=share&index=3

γ) 21 Ιουνίου 2014, «Τι είναι πατρίδα, έθνος, λαός;» (α’ μέρος)

http://www.youtube.com/watch?v=8cVb088M0XY&feature=share&list=PL92vCae7rJHNY7npcNvlp7iHszv5RTsx7&index=4

δ) 21 Ιουνίου 2014, «Τι είναι πατρίδα, έθνος, λαός;» (β’ μέρος)

http://www.youtube.com/watch?v=xn-p4EFpIJQ&feature=share&list=PL92vCae7rJHNY7npcNvlp7iHszv5RTsx7&index=5

ε) 22 Ιουνίου 2014, «Τι είναι Δημοκρατία; Χθες και σήμερα.» (α’ μέρος)

http://www.youtube.com/watch?v=N-aB-dc_73E&feature=share&list=PL92vCae7rJHNY7npcNvlp7iHszv5RTsx7&index=6

στ) 22 Ιουνίου 2014, «Τι είναι Δημοκρατία; Χθες και σήμερα.» (β’ μέρος)

http://www.youtube.com/watch?v=67MgrmPSNJg&feature=share&list=PL92vCae7rJHNY7npcNvlp7iHszv5RTsx7&index=7

ζ) 28 Ιουνίου 2014, «Τι είναι Ευρωπαϊκή Ένωση;» (α’ μέρος)

http://www.youtube.com/watch?v=V6PJ3XTFkZo&feature=share&list=PL92vCae7rJHNY7npcNvlp7iHszv5RTsx7&index=8

η) 28 Ιουνίου 2014, «Τι είναι Ευρωπαϊκή Ένωση;» (β’ μέρος)

http://www.youtube.com/watch?v=vIojruFfkhE&list=PL92vCae7rJHNY7npcNvlp7iHszv5RTsx7&feature=share&index=9

θ) 29 Ιουνίου 2014, «Τι είναι νόμισμα, χρήμα, τόκος;» (α’ μέρος)

http://www.youtube.com/watch?v=nG3SOMCG-RQ&list=PL92vCae7rJHNY7npcNvlp7iHszv5RTsx7&feature=share&index=10

ι) 29 Ιουνίου 2014, «Τι είναι νόμισμα, χρήμα, τόκος;» (β’ μέρος)

http://www.youtube.com/watch?v=8OJgd7g59KQ&list=PL92vCae7rJHNY7npcNvlp7iHszv5RTsx7&feature=share&index=11

κ) 05 Ιουλίου 2014, «Τι είναι κρίση, ύφεση, αποπληθωρισμός;» (α’ μέρος)

http://www.youtube.com/watch?v=pzrSBn6G8Ys&feature=share&list=PL92vCae7rJHNY7npcNvlp7iHszv5RTsx7&index=12

λ) 05 Ιουλίου 2014, «Τι είναι κρίση, ύφεση, αποπληθωρισμός;» (β’ μέρος)

http://www.youtube.com/watch?v=-qBSQB1sj0c&list=PL92vCae7rJHNY7npcNvlp7iHszv5RTsx7&feature=share&index=13

μ) 06 Ιουλίου 2014, «Τι είναι και πως διαγράφεται το χρέος;» (α’ μέρος)

http://www.youtube.com/watch?v=lp3fmCz5gtY&feature=share&list=PL92vCae7rJHNY7npcNvlp7iHszv5RTsx7&index=14

ν) 06 Ιουλίου 2014, «Τι είναι και πως διαγράφεται το χρέος;» (β’ μέρος)

http://www.youtube.com/watch?v=Ms47hHvXWsY&list=PL92vCae7rJHNY7npcNvlp7iHszv5RTsx7&feature=share&index=15 

 

 

 

 

 

Advertisements
This entry was posted in Videos and tagged , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.