Επικοινωνία

Tο τηλέφωνό μας είναι 6943139642

Οι συνελεύσεις του πυρήνα μας

πραγματοποιούνται κάθε Δευτέρα στις 19:30

e-mail:  epampireus@gmail.com

Advertisements